pharmaceutical form

pharmaceutical form
farmacinė forma statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Vaistinio preparato forma, kuri apima gamintojo pateikiamą vaistinio preparato formą ir vartoti skirtą jo formą. pavyzdys(-iai) milteliai injekciniam tirpalui nuoroda http://www.edqm.eu/medias/fichiers/introduction_guidance.pdf atitikmenys: angl. dosage form; pharmaceutical form šaltinis 1. Standard Terms. Introduction and Guidance for use. General Principles and Instructions for the Use of the Lists. – European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), 2006; 2. European Pharmacopoeia. – 6th Editon (monogr. – 1502); 3. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas (Žin., 2006, 78-3056); 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2007, 78-3176); 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1A-629 „Dėl vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo formų, standartinių teiginių ir terminų, kurie turi būti vartojami preparato charakteristikų santraukoje, ženklinime ir pakuotės lapelyje, patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 116-4431)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • conventional-release pharmaceutical form — paprasto atpalaidavimo farmacinė forma statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Farmacinė forma, kurios sudėtis ir (ar) gamybos metodas yra įprastas ir tikslingai nemodifikuotas, kad veiklioji ( iosios) medžiaga ( os) būtų atpalaiduojama ( …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • immediate-release pharmaceutical form — paprasto atpalaidavimo farmacinė forma statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Farmacinė forma, kurios sudėtis ir (ar) gamybos metodas yra įprastas ir tikslingai nemodifikuotas, kad veiklioji ( iosios) medžiaga ( os) būtų atpalaiduojama ( …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • delayed-release pharmaceutical form — uždelsto atpalaidavimo farmacinė forma statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Modifikuoto atpalaidavimo farmacinė forma, iš kurios veiklioji ( iosios) medžiaga ( os) yra atpalaiduojama ( os) po tam tikro laiko. Uždelstą atpalaidavimą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • modified-release pharmaceutical form — modifikuoto atpalaidavimo farmacinė forma statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Farmacinė forma, kurioje esančios ( ių) veikliosios ( iųjų) medžiagos ( ų) atpalaidavimo greitis ir (arba) vieta skiriasi nuo paprasto atpalaidavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • prolonged-release pharmaceutical form — pailginto atpalaidavimo farmacinė forma statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Modifikuoto atpalaidavimo farmacinė forma, iš kurios veiklioji ( iosios) medžiaga ( os) yra atpalaiduojama ( os) lėčiau nei iš paprasto atpalaidavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pulsatile-release pharmaceutical form — pulsuojamojo atpalaidavimo farmacinė forma statusas Aprobuotas sritis farmacija apibrėžtis Modifikuoto atpalaidavimo farmacinė forma, iš kurios veiklioji ( iosios) medžiaga ( os) yra atpalaiduojama ( os) tam tikrais tarpsniais. Pulsuojantį… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Powder (pharmaceutical form) — Powder (pulv.; lat. pulvis ) is a firm pharmaceutical form for the internal or external application, consisting of one or several crushed substances and possessing property of flowability …   Wikipedia

  • Pharmaceutical policy — is a branch of health policy that deals with the development, provision and use of medications within a health care system. It embraces drugs (both brand name and generic), biologics (products derived from living sources, as opposed to chemical… …   Wikipedia

  • Pharmaceutical formulation — Pharmaceutical formulation, in pharmaceutics, is the process in which different chemical substances, including the active drug, are combined to produce a final medicinal product. Contents 1 Stages and timeline 2 Oral formulations 2.1 Tablet form …   Wikipedia

  • Pharmaceutical ink — is an ingestible form of water based ink used on most medicine pills to indicate which drug it is, and/or how many milligrams the pill contains. History The first U.S. patent for pharmaceutical inks was filed on 28 June 1966, and its method… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”